Jak działają ubezpieczenia grupowe?

Życie stawia nas czasem w sytuacjach, w których warto być ubezpieczonym. Poza ubezpieczeniami indywidualnymi, możemy skorzystać również z ubezpieczeń grupowych, które skierowane są między innymi do osób pracujących w jednej firmie – o takim ubezpieczeniu decyduje wtedy pracodawca, co może stanowić atrakcyjny benefit pracowniczy – pracownicy mogą czuć się pewniej i bezpieczniej w swoim miejscu pracy, kiedy są objęci ubezpieczeniem grupowym, wpływa to także na ich lojalność wobec pracodawcy. Co więcej, w przypadku ubezpieczenia grupowego, ubezpieczyciel nie różnicuje pracowników objętych takim ubezpieczeniem ze względu na ich stan zdrowia, dlatego wysokość składek jest uśredniona, a co za tym idzie niższa niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych – zależy ona od struktury grupy, zakresu, sum, prowizji i klasy ryzyka w danej grupie. Zapewnienie pracownikom ubezpieczenia grupowego pozytywnie wpłynie również na wizerunek samego pracodawcy.

Co to jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczone dla grup osób. Wykorzystując w negocjacjach efekt skali, możemy uzyskać lepsze warunki ubezpieczenia, często niedostępne dla osób indywidualnych, w tym lepszą cenę czy szerszy zakres. Najczęściej na ubezpieczenia grupowe decydują się pracodawcy, przedsiębiorstwa lub inne podmioty instytucjonalne. Korzystając z usług brokerów SGC, możesz liczyć na wynegocjowanie jak najlepszych warunków ubezpieczenia grupowego.

Mówi się, że ubezpieczenie grupowe to umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek (kto inny jest ubezpieczającym – np. pracodawca, a kto inny ubezpieczonym – np. pracownik). Z tego powodu wniosku o zawarcie umowy nie składa osoba, która chce skorzystać z takiego ubezpieczenia, ale deklaruje ona chęć przystąpienie do niej. Składkę takiego ubezpieczenia opłaca najczęściej pracownik lub płatność współdzielona jest z pracodawcą, jednak w większych podmiotach, często usługa ta jest świadczona nieodpłatnie.

Rozwiązanie to niesie za sobą wiele korzyści, zarówno dla podmiotu ubezpieczającego, jak i ubezpieczonych.

Jak działają ubezpieczenia grupowe?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, umowa w przypadku ubezpieczenia grupowego jest jedna. Z tego powodu, każdą osobę objętą polisą obowiązują co do zasady te same warunki – dotyczy ich ten sam zakres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia oraz składka. W przypadku większych grup można wprowadzić parę wariantów dla ubezpieczonych, różnicujących zakres ubezpieczenia (np. ze względu na cenę).

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia grupowego? Na przykład przedsiębiorca proponujący ubezpieczenie grupowe swoim pracownikom może zagwarantować im dzięki temu większe bezpieczeństwo (poprawiając tym samym wizerunek firmy), natomiast osoby objęte polisą mogą liczyć na stosunkowo niskie składki. Jeśli jako pracodawca powierzysz  specjalistom z SGC Broker zadanie negocjowania warunków umowy w imieniu przedsiębiorstwa, możesz liczyć na jak najbardziej korzystne rozwiązania, które finalnie zaowocują w postaci zadowolenia pracowników oraz zaoszczędzonego czasu (to my zajmiemy się zebraniem oraz porównaniem ofert).

Ubezpieczenie grupowe – co obejmuje?

Nie da się jednoznacznie wskazać, co obejmuje ubezpieczenie grupowe. Polisy dobrowolne mogą mieć szeroki zakres, który określany jest przez ubezpieczającego, czyli np. pracodawcę lub instytucję (często zakres ubezpieczenia jest konsultowany z pracownikami).

Ubezpieczenie grupowe dotyczy głównie ubezpieczeń na życie lub ubezpieczeń zdrowotnych. Różnica jest taka, że przy ubezpieczeniu na życie ubezpieczyciel wypłaca nam świadczenie w razie zajścia jakiegoś zdarzenia np. śmierci lub urodzenia się dziecka, a w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych ubezpieczyciel pokryje koszty wizyty u lekarza lub określonych badań laboratoryjnych etc.

Oba rodzaje ubezpieczeń grupowych pozwalają pracownikom lub ich rodzinom radzić sobie z konsekwencjami wielu różnych nieprzewidzianych zdarzeń.

Dochodzą do tego ubezpieczenia NNW, czyli od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Te są szczególnie popularne w szkołach. Kiedy na przykład dziecko wracając do domu potknie się i skręci kostkę, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Jak wspominaliśmy wyżej, ubezpieczenia grupowe mogą również dotyczyć polisy zdrowotnej. To coraz bardziej popularna usługa proponowana najczęściej jako „benefit” przez pracodawców. Na przykład, w razie wystąpienia dolegliwości, pracownik będzie w stanie skorzystać z pomocy konkretnego specjalisty, bez konieczności skierowania. Dochodzi do tego także możliwość wykonania szybkich badań diagnostycznych lub zorganizowania wizyty lekarskiej w domu.

Ubezpieczenie grupowe – czy warto?

Wszystko zależy od tego, co obejmuje ubezpieczenie grupowe. Warto zaznaczyć, że zakres takiego ubezpieczenia może być różny i to od niego powinna zależeć ostatecznie jego cena. Jako specjaliści z SGC Broker dopilnujemy, aby wybrać taką ofertę ubezpieczenia, która zapewni całej grupie, na przykład Twoim pracownikom, najbardziej korzystną formę ochrony. Niższe składki są kuszące, dlatego najważniejsze jest wybranie odpowiedniej polisy przez ubezpieczającego. Na rynku można znaleźć bardzo wiele ofert, które różnią się sumami i zakresem ochrony. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego. W SGC Broker pomogą Ci doświadczeni specjaliści, dzięki czemu wybierzesz ubezpieczenie grupowe najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.

Ubezpieczenie zboża – co obejmuje i ile kosztuje ubezpieczenie upraw?

Czasem wystarczy chwila, aby efekty Twojej pracy zostały zmarnowane. Dzieje się tak zwykle pod wpływem wydarzeń losowych, a najczęściej –…
Czytaj więcej

Ubezpieczenie CARGO – co to jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie CARGO to, innymi słowy, ubezpieczenie mienia w transporcie. Często wykupuje się je nawet wtedy, gdy przewoźnik lub spedytor, któremu…
Czytaj więcej

Co to jest ubezpieczenie kabotażowe?

Ubezpieczenie kabotażowe to dobrowolna polisa, która może Ci przynieść szereg zróżnicowanych korzyści. Przeznaczona jest ona dla firm i osób, które…
Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC członków zarządu

Jaka jest cena ubezpieczenia OC członków zarządu?

Ubezpieczenie OC członków zarządu stanowi realny sposób na zabezpieczenie osób pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w spółce. Zanim jednak zostanie…
Czytaj więcej
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych