Polityka informacyjna w serwisie internetowym sgcbroker.com

1) Użytkownicy są przez cały czas korzystania z Serwisu anonimowi, chyba że z własnej woli postanowią ujawnić swoje dane osobowe.
2) Informacje zawarte w tzw. logach systemowych, w szczególności adres IP, będą wykorzystywane wyłącznie do zbierania ogólnych informacji statystycznych oraz w celach technicznych, które nie będą prowadzić do identyfikacji Użytkownika. Dane objęte są ochroną, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby uprawnione, zajmujące się administrowaniem Serwisem.
3) W razie naruszenia praw portalu informacje zawarte w logach systemowych mogą zostać udostępniane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – uprawnionym instytucjom państwowym.
4) Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, SGC Broker Sp. z o.o. może zostać zobowiązana do przekazania informacji zawartych w ww. logach uprawnionym organom państwa, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5) Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Użytkownik może zablokować w przeglądarce internetowej możliwość zapisywania plików cookies, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.
6) Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności można wysyłać na adres: biuro@sgcbroker.com
7) Polityka prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona. Użytkowników portalu obowiązuje aktualna polityka prywatności, zamieszczona w Serwisie w dziale „Polityka informacyjna” - > „Klauzula Informacyjna”.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych