Ubezpieczenia od kradzieży i włamania

W SGC Broker jako specjaliści możemy pochwalić się wieloletnią praktyką w świadczeniu usług brokerskich, dzięki czemu potrafimy sprawnie wyszukiwać i porównywać oferty firm ubezpieczeniowych. Przedstawimy Ci następnie efekty naszej pracy, doradzając i zwracając uwagę na najistotniejsze aspekty konkretnego rodzaju ubezpieczenia, a także analizując szczegółowo Twoje indywidualne potrzeby. Powierzając szukanie oferty profesjonalistom, zaoszczędzisz czas, a korzystając z rekomendacji brokerskiej możesz mieć pewność, że oferta, którą wybierzesz będzie odpowiadała Twoim potrzebom.

Jedną z naszych usług jest pomoc w wyborze ubezpieczenia od kradzieży i włamania. Każda osoba posiada mniej bądź bardziej cenne mienie i dlatego warto zastanowić się nad dodatkowym zabezpieczeniem w postaci odpowiedniego ubezpieczenia.

Na czym polega ubezpieczenie od kradzieży i włamania?

Ubezpieczenie pomaga sobie radzić z konsekwencjami kradzieży, czyli przywłaszczeniem mienia przez osobę trzecią. Jego celem jest pokrycie szkód wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojedyncze składniki mienia lub określone kategorie mienia, np.:

  • maszyny, urządzenia i wyposażenie,
  • środki obrotowe,
  • niskocenne składniki majątku,
  • mienie osób trzecich,
  • wartości pieniężne
  • mienie osobiste pracowników.

Należy zaznaczyć, że kradzież z włamaniem określa się jako dokonanie lub usiłowanie zaboru mienia z danego miejsca po uprzednim usunięciu przez sprawcę (przy pomocy siły) zabezpieczeń lub wejścia do lokalu przy użyciu narzędzi czy też podrobionego klucza. Kradzież, która nie nosi znamion włamania, nie jest objęta polisą ubezpieczeniową, chyba że taki zapis został wynegocjowany i włączony do jej zakresu. Minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem.

Podstawowym wymogiem ubezpieczycieli co do zabezpieczenia mienia, jest przede wszystkim to, że mienie musi co do zasady znajdować się w zamkniętym pomieszczeniu. W OWU są określone obowiązki dotyczące sposobu zamknięcia lokalu, zabezpieczenia okien, drzwi oraz kluczy. Jest możliwe ubezpieczenie mienia znajdującego się np. na otwartym placu, ale wymaga to każdorazowo negocjacji z ubezpieczycielem oraz uzgodnienia sposobu np. dozoru mienia.

Określając sumę ubezpieczenia, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, jak wiele mienia oraz jakiej wartości, może nam zabrać złodziej podczas jednego włamania – tak określoną wartość należy przyjąć do polisy. Taki system ubezpieczenia określa się mianem “na pierwsze ryzyko”.

To właśnie naszym zadaniem jest zadbać o to, aby umowa z ubezpieczycielem była jak najlepiej dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb – bierzemy pod uwagę wszystkie niezbędne czynniki, zachęcamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem – na co zwracać uwagę?

Przede wszystkim należy skupić się na tym, jaki jest zakres ubezpieczenia, jakie są definicje w OWU. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, czy posiadane przez nas mienie nie jest rodzajowo wyłączone z zakresu ubezpieczenia (jak np. dzieła sztuki). Dochodzi do tego wybranie odpowiedniej sumy ubezpieczenia oraz analiza posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Dodatkowo, należy przeanalizować jakie czynności należy zrobić i w jakim czasie po ewentualnej kradzieży, aby otrzymać odszkodowanie (np. zgłoszenie na policję, odpowiednie w czasie zgłoszenie do ubezpieczyciela itd.).

Koszt ubezpieczenia od kradzieży i innych pokrewnych polis jest zależny nie tylko od zakresu i sumy, ale też od lokalizacji nieruchomości, stosowanych zabezpieczeń i nie tylko. Szukając odpowiedniego rozwiązania dla siebie, niezależnie od tego, czy chodzi o dom prywatny bądź obiekt przedsiębiorstwa, dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług brokerów ubezpieczeniowych.

Jesteśmy specjalistami w swojej branży – współpraca z nami to gwarancja możliwie najbardziej korzystnej polisy, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta.

Ubezpieczenie zboża – co obejmuje i ile kosztuje ubezpieczenie upraw?

Czasem wystarczy chwila, aby efekty Twojej pracy zostały zmarnowane. Dzieje się tak zwykle pod wpływem wydarzeń losowych, a najczęściej –…
Czytaj więcej

Ubezpieczenie CARGO – co to jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie CARGO to, innymi słowy, ubezpieczenie mienia w transporcie. Często wykupuje się je nawet wtedy, gdy przewoźnik lub spedytor, któremu…
Czytaj więcej

Co to jest ubezpieczenie kabotażowe?

Ubezpieczenie kabotażowe to dobrowolna polisa, która może Ci przynieść szereg zróżnicowanych korzyści. Przeznaczona jest ona dla firm i osób, które…
Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC członków zarządu

Jaka jest cena ubezpieczenia OC członków zarządu?

Ubezpieczenie OC członków zarządu stanowi realny sposób na zabezpieczenie osób pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w spółce. Zanim jednak zostanie…
Czytaj więcej
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych