Ubezpieczenie D&O – co to jest?

Ubezpieczenie D&O (z angielskiego Directors’ and Officers’ liability insurance) jest produktem ubezpieczeniowym odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze. Ma na celu ochronę majątku osobistego dyrektorów korporacyjnych oraz innych zarządców w przypadku, gdy zostaną osobiście pozwani przez pracowników, sprzedawców, konkurentów, inwestorów, klientów lub inne osoby trzecie za czynności – rzeczywiste lub domniemane – związane z zarządzaniem firmą.

Specjaliści z SGC Broker pomogą Ci w znalezieniu najlepszej dostępnej oferty na rynku, która będzie doskonale odpowiadać na Twoje rzeczywiste potrzeby. To my negocjujemy w imieniu Klienta warunki umowy oraz przygotowujemy porównanie ofert wraz z rekomendacją – dzięki temu masz szansę podjąć świadomą i przemyślaną decyzję w zakresie ubezpieczenia D&O.

Przed czym chroni ubezpieczenie władz spółki?

Ubezpieczenie władz spółki to zabezpieczenie finansowe, które chroni osoby pełniące funkcje zarządcze w spółce przed stratami wynikającymi z ich roli w firmie. Ubezpieczenie pokrywa koszty prawników związane z obroną przed roszczeniem oraz kwoty wynikające z ugód i zasądzonych odszkodowań, o ile nie zostaną stwierdzone działania noszące znamiona oszustwa. Jeśli osoby pełniące funkcje nadzorcze lub zarządcze nie zostaną objęci odpowiednią ochroną, sami będą musieli ponieść koszty sporu. Jeśli natomiast roszczenia nie będą mogły zostać zaspokojone z majątku spółki, będą oni musieli zaspokoić je z majątku prywatnego, a takie koszty mogą być bardzo wysokie. Ubezpieczenie D&O chroni ubezpieczonych przed skutkami czynów faktycznych lub rzekomych błędów i zaniechań, niezależnie od tego, kto stawia dane zarzuty. Rekomendujemy zakup ubezpieczenia D&O przede wszystkim wtedy, gdy wzrasta ryzyko wystąpienia roszczeń.

Warto zauważyć, że kwoty, z jakimi wiążą się procesy przeciwko osobom pełniącym funkcje we władzach spółek, mogą być bardzo wysokie, nierzadko także same procesy ciągną się latami. Ubezpieczenia D&O chronią menedżerów niezależnie od tego, czy pracodawcy chcą pokryć koszty obrony prawnej danego menedżera lub zapłacić kwoty związane z odszkodowaniami i ugodami. Co więcej, ubezpieczenia D&O pokrywają koszty obrony prawnej do momentu udowodnienia oszustwa lub umyślnej winy.

Przykładowymi powodami pozwu przeciwko zarządcy spółki mogą być następujące sytuacje: naruszenie obowiązku powierniczego, które skutkuje stratami finansowymi lub upadłością, niezgodne z rzeczywistością przedstawienie aktywów firmy czy niewłaściwe wykorzystanie funduszy firmy. Innymi czynnikami przywoływanymi w pozwach są często: oszustwa, nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscu pracy, kradzież własności intelektualnej, kłusownictwo pracownicze lub klientów konkurencji lub brak ładu korporacyjnego. Wymienione czynniki pojawiają się w samej treści pozwów – nie oznacza to jednak, że pozwana osoba pełniąca funkcję nadzorczą lub zarządczą rzeczywiście jest winna stawianym zarzutom. Członek zarządu musi jednak udowodnić swoją niewinność, ponieważ zgodnie z art. 293 i 483 KSH to na nim spoczywa ten obowiązek – nie działa w tym przypadku domniemanie niewinności.

Jeśli chcesz zabezpieczyć kapitał wysokiego ryzyka lub finansowanie od inwestorów, najprawdopodobniej będziesz potrzebować ubezpieczenia D&O. W tym wypadku będzie ono stanowiło formę ochrony ewentualnych inwestorów. Podobnie, jeśli chcesz zatrudnić i zachęcić do współpracy wykwalifikowanych dyrektorów, ubezpieczenie zarządu spółki będzie użyteczne. W przeciwnym razie osoby kandydujące na stanowiska zarządcze mogą być niechętne do narażania swoich aktywów osobistych.

Jak działa ubezpieczenie D&O w Polsce i kogo chroni?

Początki tego produktu ubezpieczeniowego sięgają lat 30 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Dla polskich kadr kierowniczych różnego rodzaju dostępne są od ponad dwudziestu lat. Na ten moment ubezpiecza się w ten sposób wiele członków rad nadzorczych i zarządów, niezależnie od wielkości firmy i rodzaju pełnionych przez nią usług. Do osób chronionych tego rodzaju ubezpieczeniem, poza członkami zarządów, zaliczają się także główni księgowi, pracownicy pełniący funkcje nadzorcze i zarządcze, ich współmałżonkowie oraz spadkobiercy. Profesjonalne usługi brokerskie w zakresie doboru ubezpieczenia D&O świadczą specjaliści w SGC Broker.

Ubezpieczenie zboża – co obejmuje i ile kosztuje ubezpieczenie upraw?

Czasem wystarczy chwila, aby efekty Twojej pracy zostały zmarnowane. Dzieje się tak zwykle pod wpływem wydarzeń losowych, a najczęściej –…
Czytaj więcej

Ubezpieczenie CARGO – co to jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie CARGO to, innymi słowy, ubezpieczenie mienia w transporcie. Często wykupuje się je nawet wtedy, gdy przewoźnik lub spedytor, któremu…
Czytaj więcej

Co to jest ubezpieczenie kabotażowe?

Ubezpieczenie kabotażowe to dobrowolna polisa, która może Ci przynieść szereg zróżnicowanych korzyści. Przeznaczona jest ona dla firm i osób, które…
Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC członków zarządu

Jaka jest cena ubezpieczenia OC członków zarządu?

Ubezpieczenie OC członków zarządu stanowi realny sposób na zabezpieczenie osób pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w spółce. Zanim jednak zostanie…
Czytaj więcej
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych