Ubezpieczenie zboża – co obejmuje i ile kosztuje ubezpieczenie upraw?

Czasem wystarczy chwila, aby efekty Twojej pracy zostały zmarnowane. Dzieje się tak zwykle pod wpływem wydarzeń losowych, a najczęściej – za sprawą kaprysów pogody. Zależy Ci na zabezpieczeniu zysku z upraw przed niespodziewanymi zdarzeniami? Jeśli tak, zainteresuje Cię najpewniej ubezpieczenie zboża. Warto pamiętać, że w pewnym stopniu jest ono obowiązkowe, o ile otrzymałeś dopłaty bezpośrednie.

Ubezpieczenie zboża – co to jest?

Jesteś doświadczonym rolnikiem? Jeśli tak, doskonale wiesz, że warunki pogodowe nie zawsze są korzystne dla upraw rolnych. Warto się na to przygotować, wykupując ubezpieczenie zboża. Pod tym terminem kryje się z reguły ubezpieczenie upraw rolnych, które dotyczy m.in. zbóż. Warto się na nie zdecydować choćby dlatego, że intensywna uprawa jest niezwykle kosztowna, a straty wywołane czynnikami pogodowymi – bardzo dotkliwe. Co więcej, rolnicy mają obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, na które uzyskali dopłaty bezpośrednie. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować cofnięciem dopłat.

Ubezpieczenie upraw objęte jest dopłatami z budżetu państwa nawet na poziomie 65 proc. Oznacza to, że płacisz w tym przypadku jedynie część składki, spełniając jednocześnie swój ustawowy obowiązek. Niektórzy rolnicy unikają wykupywania ubezpieczenia zboża, ponieważ zakładają, że będzie ono bardzo drogie – tymczasem tak nie jest. Co więcej, nie zabezpieczając się w ten sposób, narażasz gospodarstwo na utratę płynności finansowej.

Zignorowanie obowiązku dotyczącego ubezpieczenia zboża może też oznaczać konieczność wniesienia opłaty na rzecz gminy, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba rolnika. Ile wynosi kwota takiej należności? Obecnie jest to równowartość 2 euro od 1 ha, którą ustala się na podstawie kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Karom nie podlegają jednak ci rolnicy, którzy nie zawrą umowy ubezpieczenia z powodu otrzymania pisemnej odmowy od minimum dwóch firm ubezpieczeniowych posiadających umowę dotyczącą dopłat z Ministerstwem Rolnictwa.

Ubezpieczenie zboża – zakres

Ubezpieczenie zboża może obejmować takie jego rodzaje, jak np.:

 • pszenica;
 • żyto;
 • jęczmień;
 • pszenżyto.

Polisa najczęściej obejmuje zboża ozime.

Ubezpieczenie upraw rolnych pokrywa straty w przypadku:

 • gradobicia – oznacza to szkody, które powstały w wyniku opadów złożonych z bryłek lodu;

 • powodzi – oznacza to szkody, które powstały w efekcie zalania terenów w wyniku deszczu nawalnego, czyli tego o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4, a jeśli nie da się ustalić jego poziomu, uwzględnia się rozmiar wyrządzonych szkód oraz stan faktyczny, będący dowodem jego działania; ubezpieczenie pokrywa też szkody związane z zalaniem terenu na skutek podniesienia się poziomu wód stojących lub płynących; na terenach podgórskich powódź może być również efektem spływu wód po zboczach lub stokach;

 • przymrozków wiosennych – szkody tego typu powstają w wyniku obniżenia się temperatury poniżej 0°C, kiedy dochodzi do częściowego lub całkowitego zniszczenia roślin bądź częściowej lub całkowitej utraty plonów w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca; można również wykupić klauzulę dodatkową, która przesuwa początek odpowiedzialności na 21 marca

 • suszy – oznacza to szkody, które powstają w wyniku spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości, które zostały szczegółowo ustalone dla konkretnych gatunków gleb oraz roślin uprawnych, w okresie od 21 marca do 30 września;

 • ujemnych skutków przezimowania – wskazuje to na szkody stanowiące rezultat wymarznięcia, wymoknięcia, wysadzenia, wyprzenia lub wysmalenia roślin, co z kolei powoduje częściowe lub całkowite ich zniszczenie bądź też całkowitą utratę plonów lub ich części w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia.

Ubezpieczyciele często pokrywają również straty będące efektem:

 • huraganów;
 • uderzenia pioruna;
 • obsunięcia się ziemi;
 • lawiny;
 • pożaru.

Ubezpieczenie upraw rolnych pokryje straty, jeśli doszło do ubytków ilościowych w plonie głównym. Czym właściwie jest plon główny? W przypadku zbóż oznacza on ziarna lub nasiona. Polisa pokrywa zarówno szkody ilościowe, jak i jakościowe, które finalnie oddziałują na ubytki w plonie.

Ubezpieczenie upraw rolnych – co jeszcze obejmuje?

Oprócz zboża ubezpieczenie upraw rolnych może obejmować:

 • buraki cukrowe,
 • kukurydzę,
 • rzepak,
 • tytoń,
 • chmiel,
 • warzywa gruntowe,
 • rośliny strączkowe,
 • rzepik,
 • owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek,
 • nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek.

Ubezpieczenie zbóż – dla kogo?

Z ubezpieczenia upraw rolnych mogą korzystać:

 • rolnicy, czyli osoby fizyczne,
 • przedsiębiorcy rolni, czyli np. spółki z o.o.,
 • jednostki bez osobowości prawnej, czyli np. stowarzyszenia.

Od czego zależy wysokość ubezpieczenia zbóż?

Maksymalna suma ubezpieczenia dla hektara zbóż wynosiła w 2021 roku 15 377 zł. Wysokość składki zależna jest od wrażliwości upraw na wyżej wymienione rodzaje zagrożeń oraz geograficznego położenia upraw. Ustala się ją łącznie dla wybranego zakresu ryzyka. Rolnicy zobowiązani są do wyboru przynajmniej jednego jego typu, ale mogą również wybrać pakiet kilku ich rodzajów, a nawet ubezpieczenie od nich wszystkich.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu zbóż?

Zanim podpiszesz umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, sprawdź, od jakiego procentu ubytku w plonie ponosi on odpowiedzialność. Zazwyczaj są to szkody na poziomie 10 proc., jednak w przypadku suszy może być to nawet 25 proc. Warto również przyjrzeć się kryteriom zawarcia umowy. Przykładowo, firma może gwarantować ubezpieczenie zboża, ale tylko wtedy, gdy ubezpieczy się również rzepak.

Ubezpieczenie CARGO – co to jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie CARGO to, innymi słowy, ubezpieczenie mienia w transporcie. Często wykupuje się je nawet wtedy, gdy przewoźnik lub spedytor, któremu…
Czytaj więcej

Co to jest ubezpieczenie kabotażowe?

Ubezpieczenie kabotażowe to dobrowolna polisa, która może Ci przynieść szereg zróżnicowanych korzyści. Przeznaczona jest ona dla firm i osób, które…
Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC członków zarządu

Jaka jest cena ubezpieczenia OC członków zarządu?

Ubezpieczenie OC członków zarządu stanowi realny sposób na zabezpieczenie osób pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w spółce. Zanim jednak zostanie…
Czytaj więcej
Ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenie D&O – co to jest?

Ubezpieczenie D&O (z angielskiego Directors’ and Officers’ liability insurance) jest produktem ubezpieczeniowym odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze.…
Czytaj więcej
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych