Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest SGC Broker Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.
2) Celem oraz podstawą do przetwarzania Państwa danych jest:
- wykonywanie zlecenia w zakresie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym m.in. przygotowywanie programów ubezpieczeniowych, obsługa zawartych za pośrednictwem Administratora umów ubezpieczenia;
- obsługa likwidacji szkód na zlecenie osób, które udzieliły Administratorowi pełnomocnictwa;
- udostępnieniem swoim Klientom narzędzi informatycznych do komunikacji z SGC Broker Sp. z o.o.;
- obsługą reklamacji kierowanych do SGC Broker Sp. z o.o.;
- marketingiem usług własnych prowadzonych przez SGC Broker Sp. z o.o., w szczególności oferowanie usług brokerskich bądź innych usług w zakresie prowadzonej przez nas działalności, w tym organizacji szkoleń, konferencji, imprez sportowych, kulturalnych, naukowych, newslettera;
- realizacji uzasadnionego interesu Spółki.
3) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z usług świadczonych przez Spółkę.
4) Posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- przenoszenia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób wpływający na Państwa prawa.
6) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom:
- upoważnionym przez prawo;
- zewnętrznym świadczonym dla Spółki usługi niezbędne do wykonania umowy;
- zewnętrznym na podstawie udzielonej zgody.
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- zgodny z przepisami prawa;
- obowiązywania zgody, do momentu jej wycofania;
- niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu SGC Broker Sp. z o.o.
8) aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o kontakt: biuro@sgcbroker.com

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych