Ubezpieczenia kabotażowe to interesujące rozwiązanie dla przedsiębiorstw zajmujących się przewozami międzynarodowymi. Stanowią one rozszerzenie ubezpieczeń OC przewoźnika – nie bez powodu mówi się, że są to ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu kabotażowym. Przepisy dotyczące takich ubezpieczeń różnią się jednak w zależności od kraju. Warto dodać, że są to ubezpieczenia dobrowolne.

Zakres ubezpieczenia kabotażowego

Transport kabotażowy to taki typ transportu, w którym firma przewożąca towary nie ma zarejestrowanej działalności w kraju, w którym to rob. W praktyce oznacza to, że polscy przedsiębiorcy mają prawo przewozić towary po Francji, Niemczech, Austrii i wielu innych państwach. Ubezpieczenie kabotażowe dotyczy właśnie tego typu transportu. Ubezpieczenie kabotażowe obejmuje:

  • transport towaru,
  • załadunek oraz wyładunek towaru,
  • magazynowanie towaru.

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie obejmuje magazynowanie towaru tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. w wyniku wypadku.

Rodzaje ubezpieczeń kabotażowych

Można wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczeń przewozów kabotażowych:

  • ubezpieczenie na terenie Niemiec,
  • ubezpieczenie na terenie Unii Europejskiej (poza Niemcami).
Ubezpiczenie kabotażowe na terenie Niemiec   

Ubezpieczenie kabotażowe na terenie Niemiec jest zgodne z lokalnymi przepisami transportowymi. Jego minimalna kwota powinna wynosić przynajmniej 1,2 miliona euro, przy czym 600 euro to największa suma ubezpieczenia w przypadku jednego zdarzenia. W Niemczech potrzebne jest również posiadanie specjalnego certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie. Dokument ten należy wozić ze sobą podczas każdego przewozu kabotażowego na terenie tego państwa. Certyfikat wydaje towarzystwo ubezpieczeniowe w momencie zawarcia ubezpieczenia kabotażowego.

Ubezpieczenie kabotażowe na terenie Unii Europejskiej (poza Niemcami)

Z ubezpieczenia kabotażowego na terenie Unii Europejskiej (poza Niemcami) można korzystać w niemal każdym kraju członkowskim. Suma ubezpieczenia jest identyczna jak w przypadku ubezpieczenia OPC w międzynarodowym ruchu drogowym – niezależnie od tego, czy dotyczy ono odszkodowania wypłacanego przy jednym zdarzeniu czy też kwoty łącznej. Nie trzeba też posiadać dodatkowego zaświadczenia, stanowiącego potwierdzenie ubezpieczenia. Przepisy nie określają również jego maksymalnej wysokości.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie ubezpieczenia kabotażowe, choć najczęściej oferowane są one w pakiecie z polisą OC.

Korzyści z ubezpieczeń kabotażowych

Zajmujesz się transportem kabotażowym? Jeśli tak, warto rozważyć wybór ubezpieczenia kabotażowego. Przede wszystkim zapewni Ci ono większe bezpieczeństwo. Czasem wystarczy chwila, aby uszkodzić towar, tymczasem ono pozwoli Ci lepiej zabezpieczyć interesy Twoje i Twojego klienta. Polisa tego typu ułatwia również poszukiwanie zleceń. Jej posiadanie wiąże się z większym zaufaniem wobec przewoźnika, a to z kolei przekłada się na większy zysk.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych