Ubezpieczenie CARGO zabezpiecza ładunek przed szkodami podczas transportu. Dedykowane jest ono właścicielom towarów, którzy pragną zabezpieczyć własne mienie podczas przewozu. Zdarza się, że zakupują je profesjonalni przewoźnicy, z których usług korzystają owi właściciele. Można wyróżnić dwa ubezpieczenia CARGO: pierwszy obowiązuje w transporcie krajowym, drugi zaś – w międzynarodowym.

Zakres ubezpieczenia CARGO

CARGO to dobrowolne ubezpieczenie, które może obejmować albo transport krajowy, albo transport międzynarodowy. Przeznaczone jest ono m.in. dla: handlowców, producentów oraz dystrybutorów, których działalność związana jest z ryzykiem powstania szkód podczas transportu towarów. Ubezpieczenie CARGO zabezpiecza towar podczas transportu drogą lądową, śródlądową, morską, lotniczą oraz kolejową – od momentu przyjęcia aż do jego wydania odbiorcy. Jeśli natomiast właściciel przewozi towar samodzielnie, obowiązuje ono od chwili zakończeniu załadunku do danego środka transportu do rozpoczęcia jego wyładunku w miejscu docelowym. Ubezpieczyciel pokrywa, w razie potrzeby, koszty uszkodzenia, zniszczenia oraz kradzieży ładunku. Polisa może się przydać w bardzo różnych sytuacjach, ponieważ chroni mienie m.in. w przypadku klęsk żywiołowych, jak np. huragan, pożar, lawina czy też trzęsienie ziemi. Sprawdzi się także w razie kradzieży oraz rozbojów, a także w sytuacji wypadku określonego środka transportu. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują ubezpieczenie CARGO w trzech wariantach.

WARIANT PODSTAWOWY

Zwykle obejmuje ubezpieczenie szkód będących efektem klęsk żywiołowych, a także celowego uszkodzenia, rabunku, wypadku środka transportu oraz kradzieży stanowiącej jego następstwo.

WARIANT ROZSZERZONY

Obejmuje dodatkowo inne szkody, takie jak kradzież z włamaniem oraz kradzież ładunku wraz ze środkiem transportu.

WARIANT PEŁNY

Dotyczy również innych szkód, wynikających z przyczyn losowych.

Ubezpieczenie może obejmować towary na różnym poziomie przetworzenia, począwszy od surowców i półproduktów, a skończywszy na produktach gotowych do sprzedaży. Ochrona obowiązuje przez cały czas transportu, niezależnie od tego, czy przewozi się towar osobiście czy też korzysta w tym celu z usług innej firmy.

Rodzaje ubezpieczenia CARGO

Można wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczenia CARGO: jedno obowiązuje w transporcie krajowym, drugie zaś – jak już powiedzieliśmy – w międzynarodowym. To pierwsze obejmuje wszystkie drogi przewozu na terenie danego państwa, natomiast CARGO w transporcie międzynarodowym różni się od niego tym, że posiada szerszy zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej.

Korzyści z ubezpieczenia CARGO w transporcie międzynarodowym i krajowym

Być może zastanawiasz się, czym różni się ubezpieczenie OC przewoźnika od ubezpieczenia CARGO. W pierwszym przypadku właściciel może dochodzić odszkodowania od przewoźnika jedynie wtedy, gdy udowodni się jego winę. Przy ubezpieczeniu CARGO istnieje możliwość wypłaty odszkodowania wtedy, gdy wykaże się szkodę – nie ma znaczenia, kto jest za nią odpowiedzialny. Ubezpieczenie CARGO obejmuje też różne okoliczności, w których towar może ulec uszkodzeniu. Dla porównania, ubezpieczenie OC przewoźnika jest mocno ograniczone do zapisów znajdujących się w prawie przewozowym.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych