Ubezpieczenie OC firmy budowlanej

Prowadzenie praktycznie każdego biznesu usługowego wiąże się z ryzykiem. Firmy budowlane są szczególnie narażone na różnego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia. Specyficzny charakter prowadzonych prac generuje potecjalnie duże ryzyko wypadków bądź wyrządzenia szkody osobom trzecim. Dlatego aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi finansowymi ich skutkami, warto zawczasu pomyśleć o ubezpieczeniu Firmy budowlane prowadząc działalność co do zasady ponoszą odpowiedzialność na zaostrzonym rygorze na tzw. zasadzie ryzyka (art. 435 k.c.), gdyż są kwalifikowane jako przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Dlatego tez ubezpieczenie OC dla firmy budowlanej jest jednym z kluczowych ubezpieczeń, które powinny zawierać.

Ubezpieczenie oc firmy budowlanej
Ubezpieczenia budowlano-montażowe dla firm

Co zawiera ubezpieczenie CAR/EAR?

Ze względu na swoją specyfikę ubezpieczenia prac budowlanych czy montażowych nazywane są technicznymi lub inżynieryjnymi. Jakie elementy mieszczą się w ubezpieczeniu CAR (od wszystkich ryzyk budowlanych) i EAR (od wszystkich ryzyk montażowych) dla firm? Jego przedmiotem jest obiekt w trakcie budowy lub montażu oraz wszelkie mienie, które znajduje się na placu. Obejmuje m.in.:

 • kontrakt - czyli umowę, na podstawie której realizowane są prace budowlano-montażowe,
 • teren budowy - czyli lokalizacja, jaka jest przekazana przez inwestora, w której obrębie prowadzone są prace budowlano-montażowe oraz znajduje się zaplecze budowy,
 • wyposażenie budowlane – np. betonownie, rusztowania, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe terenu budowy, doprowadzenia energii elektrycznej i wody,
 • zaplecze budowy – czyli wszystkie pomieszczenia i obiekty magazynowe, socjalne, warsztatowe oraz inne, które wykorzystywane są przy realizacji prac budowlano-montażowych, należące do inwestora i znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, na jakim prowadzone są te roboty. Mogą to być np. pomieszczenia socjalne dla pracowników, baraki magazynowe,
 • maszyny – czyli sprzęt umożliwiający prowadzenie prac budowlano-montażowych zgodnie z określoną technologią np. żurawie, spycharki, koparki, walce, zagęszczarki, zgarniarki, wózki widłowe,
 • materiały budowlane,
 • narzędzia,
 • wyposażenie.

Główne zalety ubezpieczenia

Ubepieczenia budowlano-montażowe pozwalają na każdym etapie realizacji inwestycji zapewnić pełną ochronę przed różnego rodzaju szkodami, w tym także tymi, które mogą mieć miejsce wobec osób trzecich – ubezpieczenie OC. W ramach polisy może obowiązywać również OC z tytułu szkód i strat materialnych wyrządzonych na placu budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzonymi robotami budowlano-montażowymi.

Dzięki temu firma zabezpiecza się od wszystkich ryzyk, jakie mogą wystąpić. W szczególności są to np.:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • powódź,
 • huragan,
 • grad,
 • lawina,
 • włamanie,
 • kradzież,
 • śnieg,
 • deszcz nawalny,
 • trzęsienie ziemi,
 • eksplozja,
 • katastrofa budowlana,
 • osunięcie się ziemi,
 • upadek samolotu.

Ponadto mogą to być także akty wandalizmu, złe wykonawstwo czy błąd ludzki. Dodatkowo w zakres ubezpieczenia włącza się wszystkie szkody osobowe i rzeczowe, które zostały wyrządzone osobom trzecim przez uczestników kontraktu.

Ubezpieczenia robót budowlanych CAR
Ubezpieczenie budowlano montażowe EAR

Dla kogo jest ubezpieczenie budowlano-montażowe?

Kto może wykupić ubezpieczenie budowlano-montażowe CAR i EAR? Choć najczęściej jest to wykonawca robót budowlanych, to jednak uprawnienia do niego mają również inwestor i podwykonawca prac. Doświadczony na rynku broker działa na korzyść klientów. Doradza im w zakresie polis CAR/EAR, dzięki którym firma budowlana chroniona jest od wszystkich ryzyk oraz możliwych szkód. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele tego rodzaju podmiotów prowadzi nawet po kilka lub kilkanaście inwestycji w ciągu roku, a posiadanie ubezpieczenia budowlano-montażowego jest zazwyczaj obowiązkowe, aby móc je realizować. Dlatego staramy się maksymalnie szybko sporządzać propozycje, które będą stanowić odpowiednią ochronę. Dopasowujemy ją indywidualnie w zależności od potrzeb klientów, w tym także pod względem okresu obowiązywania polisy oraz jej zakresu. Bardzo ważna jest suma ubezpieczenia. Tutaj głównym czynnikiem, jaki ma na nią wpływ, jest pełna wartość prac kontraktowych. Nie ma przy tym znaczenia stopień zaawansowania robót budowlanych ani wartość materiałów, jakie składowane są na placu budowy. Inną kwestią będzie obliczenie kwoty przeznaczonej na posprzątanie rumowiska czy maszyny budowlane, które będą wykorzystywane podczas realizacji inwestycji.

Jak każde ubezpieczenie i CAR/EAR przewiduje też określone wyłączenia. Do nich zalicza się np.:

 • szkody spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa,
 • straty spowodowane opóźnieniem inwestycji,
 • szkody będące efektem błędów projektowych,
 • kary umowne, grzywny sądowe lub administracyjne
 • szkody wynikające z normalnego zużycia.

Jeśli chodzi o formy ubezpieczenia budowlano-montażowego, to może ono obejmować jeden kontrakt na realizację konkretnej inwestycji lub na wszystkie, które będą wykonywane w okresie trwania polisy aż do momentu ich zakończenia. Ile może kosztować OC firmy budowlanej rozszerzone o CAR i EAR? Zazwyczaj cenę oblicza się na podstawie wysokości kontraktu oraz tego, co ma ono obejmować. Zapraszamy do kontaktu, aby ustalić wstępną wycenę takiej polisy. Dlaczego warto ją mieć? Dzięki temu przedsiębiorstwo ma zapewnioną finansową rekompensatę szkód, jeżeli wystąpi jakieś zdarzenie losowe, którego efektem będzie zniszczenie mienia i konieczność odtworzenia go lub wykonania naprawy. Ubezpieczenie pozwala uniknąć poważnych problemów finansowych czy zagrożenia dla istnienia firmy na rynku usług budowlano-montażowych. Jest to ważne zwłaszcza w sytuacji, gdy coraz większe oczekiwania i wymagania mają inwestorzy, banki, leasingodawcy czy inne instytucje finansujące kontrakty oraz ze względu na konkurencje.

Ubezpieczenie firmy budowlanej broker
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych