Ubezpieczenie władz spółki - D&O

Menadżerowie, członkowie zarządu czy inne osoby pełniące ważne funkcje w firmie biorą na siebie bardzo dużą odpowiedzialność za ewentualne szkody lub straty. Na skutek zaostrzenia przepisów prawnych, a także bardziej szczegółowych kontroli osoby decyzyjne są znacznie bardziej narażone na spory roszczeniowe, co może wiązać się z ogromnymi kosztami finansowymi. Jak wynika z przepisów, to właśnie osoby decyzyjne są zobligowane do poniesienia konsekwencji (a co za tym idzie również kosztów) za ewentualne błędy i pomyłki. Zasady te obowiązują w każdej branży – na sankcje finansowe, roszczenia przed sądem czy dochodzenia narażeni są wszyscy członkowie zarządu. Właśnie dlatego większość firm decyduje się na ubezpieczenie D&O (Directors & Officers Insurance – D&O – Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu), mające na celu zabezpieczenie firmy przed stratami. Czym jest ono dokładnie? Jakie korzyści niesie za sobą posiadanie tej polisy? Kto może z niej skorzystać i kto zostanie objęty ochroną? Czy warto zdecydować się na wykupienie ochrony D&O? Jakie są miesięczne koszty owej polisy? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz poniżej.

władz spółki
spółki kapitałowej

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia OC członka zarządu?

Zdecydowanie się na tę opcję gwarantuje zabezpieczenie osób z firmy – członków zarządu, menadżerów, kierowników oraz ich rodzin i spadkobierców – przed stratami z tytułu popełnionych błędów. Polisa pozwala na pokrycie kosztów związanych z ochroną prawną podczas postępowań sądowych, gwarantuje pokrycie odszkodowań, a także znacząco zwiększa wiarygodność firmy w oczach pracowników, kontrahentów i udziałowców. Ubezpieczenie członków zarządu to krok, na który z pewnością warto się zdecydować, szczególnie że w każdej branży zdarzają się błędy i pomyłki, często wynikające ze zwykłego niedopatrzenia. Polisa chroni bowiem przed takimi sytuacjami, jak:

 • naruszenie przepisów prawa,
 • brak należytej staranności,
 • naruszenie zaufania,
 • złożenie oświadczenia wprowadzającego w błąd,
oraz innymi skutkami złych decyzji czy nawet efektami błędnych wypowiedzi.

Ubezpieczenie D&O dedykowane jest każdej działalności, zarówno małym, lokalnym firmom, spółkom publicznym i państwowym, jak i poważanym instytucjom finansowym, na których spoczywa ogromna odpowiedzialność, tj. bankom, spółkom energetycznym, spółkom giełdowym, międzynarodowym przedsiębiorstwom handlowym, instytucjom zarządzającymi aktywami czy funduszami hedgingowymi. Zaletą ubezpieczenia D&O jest również fakt, że chroni ono nie tylko przed czynami faktycznymi, ale również przed błędami i pomyłkami rzekomymi. Może się zdarzyć, że pracownik w rzeczywistości nie popełni żadnego błędu, jednak mimo to zostanie narażony na koszty i konsekwencje. W przypadku globalnych firm mogą one sięgać nawet milionów złotych, a wszelkie dochodzenia i procesy sądowe z pewnością okażą się bardzo stresujące. Ubezpieczenie oc członków zarządu to najlepsza ochrona dla pracowników, niezależnie od tego, czy pracodawca zamierza pokryć ewentualne koszty, czy też nie. OC członka zarządu pokrywa wszelkie koszty związane z obroną prawną, dopóki umyślna wina pracownika nie zostanie w pełni udowodniona. Pierwsze polisy tego typu były dedykowane wyłącznie spółkom kapitałowym, jednak dziś ich dostępność jest znacznie większa. W Polsce ubezpieczenia D&O działają od ponad 20 lat, a zapoczątkowało je AIG w 1992 roku. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, ubezpieczenie D&O to usługa, z której może skorzystać każda firma, bez względu na profil działalności. Z tego typu ochrony mogą osiągać korzyści nawet osoby, które zarządzają wspólnotami mieszkaniowymi, stowarzyszeniami czy fundacjami. Z pewnością warto zapoznać się z ofertą ubezpieczenia D&O, która jest świetnym systemem zabezpieczającym.

ubezpieczenie odpowiedzialności
członków władz

Co obejmuje ubezpieczenie

Polisa obejmuje między innymi roszczenia ze strony kontrahentów, pracowników, udziałowców oraz samej spółki, postępowania karne, administracyjne, karno-skarbowe oraz regulacyjne, a także wszystkie działania pracowników zarządu, w tym działania na szkodę firmy, wprowadzenie w błąd czy składanie nieprawdziwych oświadczeń. Ochrona ta ma więc zastosowanie w wielu aspektach. Zaletą ubezpieczenia D&O jest to, że nie chroni on tylko jednej osoby (na przykład menadżera), ale jest dedykowane wszystkim pracownikom i członkom spółki. Mogłoby się wydawać, że osobom uczciwym ubezpieczenie D&O nigdy się nie przyda, jest to jednak błędne myślenie, ponieważ osoby zarządzające spółkami, firmami czy fundacjami mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności również na skutek nieumyślnych działań i zaniechań. Ubezpieczenie OC członka zarządu obejmuje zarówno rzeczywiste, faktyczne nieprawidłowości, jak i te rzekome. Niestety nieznajomość prawa nie chroni nas przed ewentualnymi konsekwencjami, które mogą okazać się nadzwyczaj bolesne. W przypadku roszczeń czy skierowania sprawy na drogę sądową konieczna jest profesjonalna ochrona prawna, a ta może sięgać setek tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie D&O nie obejmuje sytuacji spowodowania umyślnego przestępstwa, celowych i udowodnionych oszustw, świadomego naruszenia przepisów polskiego prawa czy nieuprawnionego czerpania korzyści majątkowych oraz wszelkich nielegalnych działań. W przypadku gdy powyższe nie zostaną dowiedzione wyrokiem sądu lub nie zostanie uzyskane przyznanie się do winy, polisa D&O pokryje częściowe koszty związane z obroną prawną.

Kto jest objęty ubezpieczeniem D&O?

Nie są to wyłącznie menadżerowie, członkowie zarządu, rady nadzorczej, rady dyrektorów bądź komisji spółki, ale także:

 • założyciel spółki,
 • wspólnicy spółki,
 • prokurenci lub pełnomocnicy,
 • współmałżonkowie,
 • spadkobiercy,
 • przedstawiciel prawny,
 • cesjonariusz ubezpieczonego,
 • pracownicy pełniący funkcje nadzorcze,
 • główny księgowy i inne osoby zajmujące się prowadzeniem rachunkowości w firmie,
 • małoletnie dzieci ubezpieczonego,
 • pracownicy powołani do prowadzenia spraw firmy,

Jak widać, zakres ubezpieczeń D&O jest bardzo obszerny, właśnie z tego powodu ten rodzaj polisy coraz częściej wybierany jest przez firmy i przedsiębiorstwa. Oczywiście wachlarz osób objętych tą formą ubezpieczenia może się różnić, gdyż grupy ubezpieczeniowe posiadają swoje własne regulacje. Jeżeli chcesz poznać szczegóły dotyczące oferowanej przez nas polisy D&O, zachęcamy do kontaktu – chętnie udzielimy szczegółowych informacji i zaprezentujemy swoją ofertę.

ubezpieczenie rad nadzorczych
koszty obrony

Co pokrywa

Opłaty związane z prowadzeniem spraw sądowych przez renomowaną kancelarię prawniczą nierzadko przekraczają setki tysięcy złotych, szczególnie w przypadku firm działających na wysokim szczeblu. Konieczność pokrycia tego rodzaju wydatków z własnej kieszeni dla wielu osób wydaje się wręcz niemożliwa, do tego dochodzi jeszcze konieczność związana z opłatami za sprawy karne, sądowe oraz wypłata zadośćuczynienia.

Polisa OC członków zarządu zapewnia szereg świadczeń, takich jak:

 • pokrycie kosztów porad prawnych i ich interpretacji, w przypadku pojawienia się ryzyka wystąpienia z powództwem,
 • koszty postępowań przygotowawczych.
 • koszty związane z obroną w sądzie i zaliczkami na jej poczet (koszty prawników, doradców itp.), które często mogą sięgnąć tysięcy złotych,
 • koszt wsparcia psychologicznego dla pracownika,
 • koszt konsultantów public relations (ochrona i odzyskanie dobrego imienia firmy/pracownika),
 • kaucja i inne koszty związane z pozostaniem na wolności,
 • koszty związane z ochroną aktywów ubezpieczonych,
 • odszkodowanie należne poszkodowanemu,
 • pokrycie kar administracyjnych i grzywien,
 • kwoty zaległości podatkowych.

Obecnie większość przedsiębiorstw na całym świecie decyduje się na ubezpieczenie D&O – mowa tu zarówno o małych, jak i dużych firmach. Polisa D&O w ostatnich latach znacząco zyskała na popularności. Jest nie tylko powszechnie dostępna, ale również oferowana każdej firmie, niezależnie od profilu jej działalności i branży. To bardzo korzystna oferta, która gwarantuje znacznie większe bezpieczeństwo. Warto pamiętać o tym, że nawet w przypadku ogłoszenia upadłości – konsekwencje z tytułu popełnionych błędów, a co za tym idzie kolosalne koszty, nie znikną. W przypadku gdy przedsiębiorstwo stanie się niewypłacalne, a wniosek o ogłoszenie upadłości nie zostanie złożony w odpowiednim terminie, wierzyciele będą mogli nadal dochodzić długów od każdego pracownika zarządu, dopóki dana osoba nie dowiedzie swojej niewinności. Takie działania bardzo często doprowadzają do bankructwa i utraty majątku osobistego, odbijają się również na rodzinach pracowników, a nawet spadkobiercach, gdyż potrafią ciągnąć się latami. Ubezpieczenia D&O mogą więc okazać się nadzwyczaj przydatne właśnie w sytuacjach upadłości firmy, gdyż polisa pokryje również koszty w momencie, gdy okaże się ona niewypłacalna.

Dlaczego warto zdecydować się na usługę?

Nawet jeśli do tej pory Twoja firma nie miała kłopotów prawnych czy problemów z roszczeniami kontrahentów, pamiętaj – rynek biznesowy intensywnie się zmienia. Ubezpieczenie tego typu to konkretna, specjalistyczna pomoc i gwarancja bezpieczeństwa. Obecnie mamy do czynienia z coraz większą konkurencją, a co za tym idzie presją biznesową, a społeczeństwo jest znacznie bardziej roszczeniowe niż kilka lat temu. Zmieniające się przepisy prawne i normy skarbowe sprawiają, że firmy coraz częściej są brane „pod lupę”, kontrole urzędników są dokładniejsze i precyzyjne. Nawet mały, nieświadomie popełniony błąd może prowadzić do poważnych konsekwencji, ogromnych strat finansowych i postępowań sądowych ciągnących się latami. Myślenie, że tego typu problemy Cię nie dotyczą, może być zgubne. Restrykcyjne przepisy prawa i coraz częstsze powództwa wyraźnie pokazują, że czasy się zmieniły, tym bardziej warto zadbać o dobro swoje oraz pracowników. Składki za OC członków zarządu, w porównaniu z ewentualnymi stratami finansowymi w wyniku szkód, są naprawdę niewielkie, z pewnością więc inwestycja w ubezpieczenie D&O bardziej się opłaci.

Na rynku znajdziesz dziś wiele atrakcyjnych ofert z zakresu ubezpieczeń D&O, zanim jednak zdecydujesz się na jedną z nich, zwróć uwagę na kilka ważkich aspektów – nie tylko na cenę, ale również na standardy, doświadczenie danej firmy oraz opinie na rynku Nie warto sugerować się wyłącznie ceną, wybierając najtańsze oferty, gdyż może się okazać, że nie spełnią one Twoich oczekiwań. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, dlatego, jeśli szukasz renomowanej, profesjonalnej firmy, od lat specjalizującej się w doradztwie ubezpieczeniowym – dobrze trafiłeś. Oferujemy kompleksowe wsparcie i fachowe doradztwo brokerów ubezpieczeniowych, również w dziedzinie ubezpieczeń OC członków zarządu. Proponujemy jasne i korzystne warunki dla firm, dostarczając efektywne i skuteczne rozwiązania, gwarantujące zadowolenie i bezpieczeństwo. Z chęcią zaproponujemy optymalne rozwiązania dla Twojej spółki, biorąc pod uwagę jej charakter, sposób funkcjonowania oraz osobiste oczekiwania. Cechuje nas długoletnie doświadczenie w ochronie menadżerów i kadry zarządzającej, nieustannie podnosimy standard i jakość usług, dopasowując oferowane polisy do aktualnego otoczenia biznesowego. Mamy doskonałe rekomendacje i świetne opinie na rynku. Jesteśmy pewni, że współpraca z naszą rzetelną i doświadczoną firmą okaże się bardzo owocna. Chętnie przedstawimy aktualną ofertę i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, a także zaproponujemy najlepsze, najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojego biznesu. Jak można się z nami skontaktować? Możesz wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na naszej stronie internetowej (zakładka „Kontakt”), a my z pewnością odezwiemy się do Ciebie i zaproponujemy spotkanie w celu ustalenia szczegółów w dogodnym dla Ciebie terminie. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego lub osobistego – możesz odwiedzić nas w siedzibie firmy.

papierów wartościowych
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych