Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika to dobrowolna polisa, dedykowana głównie przedsiębiorcom zajmującym się zarobkowym przewozem towarów bądź też zlecaniem tego typu usług innym firmom. Chroni ona przed finansowymi skutkami szkód, będących efektem niewykonania lub nienależytego wykonania umów przewozu towarów.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zabezpiecza go przed konsekwencjami odpowiedzialności cywilnej. Pokrywa koszty szkód, które powstają podczas umowy przewozu – dotyczy to głównie utraty, uszczerbku, uszkodzenia lub opóźnienia w dostarczeniu przesyłki od momentu przyjęcia aż do wydania jej odbiorcy. Jeśli dojdzie zatem do tego typu sytuacji i winę za nią ponosi przewoźnik, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie. Przewoźnik nie ponosi natomiast odpowiedzialności za utratę czy zniszczenie towaru z przyczyn niezależnych od niego.

Ubezpieczenie obejmuje również zwrot kosztów związanych z:

  • utylizacją uszkodzonego mienia,
  • obroną prawną i kosztami sądowymi,
  • ekspertyzami, które pozwalają ustalić przyczyny oraz rozmiary szkód,
  • przeładunkiem mienia,
  • wyciąganiem środka transportu,
  • przejściowym składowaniem mienia,
  • transportem zastępczym mienia,
  • sprzątaniem pozostałości po szkodzie.

Rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Można wykupić trzy podstawowe rodzaje ubezpieczenia: na ruch krajowy, międzynarodowy oraz transport kabotażowy na terenie państw Unii Europejskiej. W zależności od tego, zakres ochrony powiązany jest z różnymi aktami prawnymi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym regulowane jest przez polskie Prawo Przewozowe i Kodeks Cywilny. W przypadku transportu międzynarodowego obowiązują przepisy Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) w przewozach międzynarodowych. W państwach Unii Europejskiej obowiązują jeszcze inne akty prawne dotyczące norm transportowych. Przykładowo, w Niemczech jest to ustawa GüKG, która jest odpowiednikiem polskiego prawa przewozowego.

Warto zaznaczyć, że jeżeli Twoja firma zajmuje się wykonywaniem przewozów wyłącznie międzynarodowych, wykupywanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym nie będzie konieczne nawet wtedy, gdy część trasy przebiega przez Polską – warunkiem jest posiadanie listu przewozowego z Polski do Niemiec.

Korzyści wynikające z polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorcy. Przede wszystkim zleceniodawcy coraz częściej wymagają posiadania tego rodzaju ubezpieczenia. Wynika to z tego, że wypadki oraz nieoczekiwane sytuacje zdarzają się w branży transportowej dosyć często. Tymczasem atrakcyjna cena usługi transportowej to niekiedy za mało, a przekonać klienta do współpracy. Dzięki polisie zyskuje on z kolei pewność, że ewentualne straty związane z przewożeniem towaru zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych