Ubezpieczenia transportowe

Niemal każda branża narażona jest na występowanie szkód związanych z realizacją obowiązków zawodowych i świadczeniem usług. Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem jest szczególnie istotne w logistyce i spedycji. Firmy działające w tym sektorze rozumieją, jak istotne dla ich interesów, ochrony mienia oraz pracowników jest skorzystanie z ubezpieczenia transportowego. Często nie jest to kwestia dobrowolna a obligatoryjna.

To bardzo szeroki pakiet usług, które mogą być świadczone na terenie kraju oraz poza jego granicami. Oprócz podstawowych rodzajów ochrony, jakie są zagwarantowane w ramach OC przewoźnika, ubezpieczenia CARGO i OC spedytora możesz zdecydować się na pakiety dodatkowe. Pomożemy Ci zebrać najlepsze propozycje na rynku, a następnie dokonać ich rzetelnej analizy oraz wybrać polisę dopasowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Jeżeli w przyszłości zajdzie konieczność ubiegania się o rekompensatę, ze względu na wypadek drogowy czy rabunek przewożonego mienia, wtedy również możesz liczyć na naszą pomoc przy dopełnianiu formalności.

ubezpieczenie cargo
ubezpieczenie cargo

Rodzaje ubezpieczeń transportowych

W naszym kraju obowiązuje podział na trzy główne opcje, z jakich może skorzystać firma transportowa oraz inne zajmujące się spedycją i logistyką. Należą do nich ubezpieczenia:

  • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego,
  • ubezpieczenia kabotażowe,
  • CARGO,
  • OC spedytora.

Jeżeli transport świadczony jest na terenie jednego kraju np. Niemiec czy Francji, a auto zarejestrowane jest w Polsce, wówczas przedsiębiorca zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenia kabotażowego. Przystąpienie do konkretnego programu zależy od tego, jaką flotą dysponuje firma i na jakim terenie świadczy swoje usługi transportowe. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, czym dokładnie zajmuje się przedsiębiorstwo - skupia się na eksporcie czy imporcie, przewozi drobnicę, ADR lub towary wielkogabarytowe.

Niemal każdy z pracowników, w tym kierowcy, handlowcy, przedstawiciele mogą stanąć w obliczu sytuacji, która uniemożliwi im terminową realizację zlecenia lub spowoduje utratę czy uszkodzenie przewożonych ładunków. W wyniku korków na przejściach granicznych, kolizji drogowych lub aktów wandalizmu może dojść do poważnych strat materialnych. Dlatego bardzo często nasi klienci decydują się wykupić nie tylko obowiązkowe OC przewoźnika, ale też ubezpieczenia dodatkowe. Najczęściej korzystają z nich firmy działające w branżach wrażliwych, transportujących przesyłki o krótkiej dacie ważności (żywność) i przesyłki podwyższonego ryzyka (alkohol, tytoń, sprzęty RTV i AGD).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

Podobnie jak w przypadku prywatnych właścicieli aut, również firmy muszą wykupić OC. Choć nie jest ono obowiązkowe, to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w transporcie krajowym i zagranicznym stanowi spore zabezpieczenie finansowe. W praktyce wiele przedsiębiorstw, które przekazują swoje towary do przewozu, weryfikuje, czy zleceniobiorca ma wykupione OCP.

Na rynku jest dużo towarzystw, które w swojej ofercie mają polisy dla firm działających w branży spedycji i transportu. Nie musisz znać ich wszystkich, tracić czasu ani energii na rozeznanie propozycji i wybór najlepszej. Możesz zostawić to nam. Znajdziemy najlepsze ubezpieczenie firmy transportowej i przedstawimy Ci je wraz z wnikliwą analizą. Umowy tego typu zazwyczaj posiadają sporo wykluczeń czy obostrzeń, dlatego warto zinterpretować je jak najdokładniej. Jakie jest zatem najlepsze OC zawodowe przewoźnika? Zwracamy uwagę na to, aby stanowiło zabezpieczenie na wypadek najbardziej prawdopodobnych zdarzeń losowych i właściwie chroniło Twoje interesy. Liczy się:

  • ochrona przed kradzieżą, rabunkiem i zniszczeniem mienia w wyniku aktów wandalizmu,
  • odpowiedzialność za uszkodzenie towarów i opóźnienia w realizacji usługi,
  • zabezpieczenie na wypadek sytuacji, w której przewoźnik musi skorzystać z porad prawnych i skierować sprawę na drogę sądową.

OC, w zależności od charakteru działalności, jaką prowadzisz, może zostać rozszerzone.

polisy cargo
polisa cargo

Ubezpieczenia CARGO

To propozycja dla osób, którym zależy tylko na zabezpieczeniu mienia. Ubezpieczenia CARGO mają bardzo szeroki zakres pokrycia i obowiązują od momentu załadunku towarów, aż do chwili ich rozładunku w miejscu docelowym. W tym czasie może dojść do wielu nieprzewidzianych sytuacji, które przyniosłyby zleceniodawcom potencjalne szkody. Skutki kradzieży, zniszczenia, pożaru, wypadku czy aktów wandalizmu mogą zostać pokryte z polisy i nie spowodować dużych strat finansowych.

OC spedytora

W transporcie stroną poszkodowaną może być również spedytor. Z myślą o przedsiębiorcach, którzy ponieśli szkody materialne w wyniku uszkodzeń mienia, utraty, zniszczenia przesyłki lub opóźnienia w jej dostarczeniu, powstały pakiety OC. Najczęściej zakres takich polis obejmuje czynności związane ze spedycją, a konkretniej ze składowaniem towarów, kontrolą ilości i wagi, odprawą celną, załadunkiem i wyładunkiem, pakowaniem i przepakowywaniem. Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń, to także może zostać rozszerzone.

Ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów

Szczegółowe informacje na temat zasad dotyczących kabotażu na trasach międzynarodowych reguluje Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku. Jak widzisz, świadczenie usług transportowych i spedycyjnych wymaga znajomości wielu przepisów. Stąd, dla najlepszego zabezpieczenia swoich interesów, firmy decydują się powierzyć nam pośredniczenie w wyszukiwaniu i zawiązywaniu umów na ubezpieczenia kabotażowe dla pojazdów.

Co charakteryzuje naszą ofertę?

Jesteśmy brokerami wyszukującymi najlepsze na rynku oferty ubezpieczeń i dopasowującymi je do charakteru firmy, potencjalnych zagrożeń i potrzeb klientów. Współpracujemy z firmami, które zajmują się przewożeniem ładunków, jak również z osobami zlecającymi spedycję. Pośredniczymy w selekcjonowaniu ubezpieczeń cargo, OC zawodowych przewoźnika oraz spedytora. Specjalizujemy się zarówno w ubezpieczeniach krajowych, jak i zagranicznych. Mamy doświadczenie w zakresie polis podstawowych i obowiązkowych, ale też chętnie doradzamy osobom, szukającym jeszcze większego wsparcia. Pomożemy Ci znaleźć najlepsze ubezpieczenie firmy transportowej, w tym także dla pracowników. W przejrzysty sposób wyjaśnimy zapisy umowy i przeprowadzimy przez cały proces jej zawierania, łącznie z formalnościami.

cargo ubezpieczenie
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych