Polityka jakości

Misją SGC Broker Sp. z o.o. jest świadczenie usług doradztwa i pośrednictwa ubezpieczeniowego na najwyższym poziomie. Efektem jest zapewnienie naszym Partnerom wszechstronnej obsługi, która pozwoli im skoncentrować się na podstawowej działalności. Chcemy zapewniać poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji.

Powyższe cele zobowiązujemy się realizować poprzez:
- bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań Klientów;
- budowanie trwałych i partnerskich relacji z Klientami.
- świadczenie usług w oparciu o dochowanie najwyższych standardów etycznych i merytorycznych, oraz transparentność działania,
- stałe podnoszenie kwalifikacji Pracowników,
- wnikliwą analizę ewentualnych błędów oraz ich korygowanie,
- budowanie wizerunku wiarygodnego partnera.

Każdy pracownik firmy został zapoznany z postawionymi przez firmę celami Polityki Jakości, rozumie je i jest odpowiedzialny za jakość ich realizacji.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych