Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej

W katalogu usług SGC Broker dostępne są gwarancje ubezpieczeniowe dla firm, dzięki którym można zabezpieczyć różne aspekty wykonania umowy bez konieczności angażowania własnej gotówki. Rozwiązanie to pomaga firmie spełnić wymagania przystąpienia do inwestycji oraz zwiększa jej wiarygodność w oczach kontrahenta. Gwarancje sprawdzają się na każdym etapie realizacji kontraktu, ponieważ mogą już na samym początku zabezpieczać wpłatę wadium w przetargu, a po zakończeniu inwestycji usunięcie ewentualnych usterek lub zwrot zaliczki.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy
Gwarancji należytego wykonania umowy

Na czym polegają gwarancje ubezpieczeniowe?

W obrocie gospodarczym często zdarza się, że kontrahent zamawiający towar lub usługę życzy sobie zabezpieczenia finansowego realizacji kontraktu. Takie żądanie okazuje się dla wielu przedsiębiorców dużym problemem, ponieważ z jednej strony zależy im na zamówieniu, ale z drugiej strony nie chcą lub nie mają możliwości przeznaczenia dużej ilości gotówki na wpłatę oczekiwanej kwoty. Produkt, jakim jest gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu, idealnie rozwiązuje ten problem. W ramach usługi to ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz beneficjenta w sytuacji, gdy wykonawca umowy nie wywiąże się z jej postanowień. Takie gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe są alternatywą dla gwarancji bankowych, które w swojej konstrukcji i pod względem zasady działania są bardzo podobne. Podstawowa różnica dotyczy gwaranta – w pierwszym przypadku jest nim towarzystwo ubezpieczeniowe, w drugim bank. Poręczenia bankowe zwykle jednak wymagają dodatkowych zabezpieczeń finansowych, dlatego firmy coraz częściej wybierają usługi ubezpieczeniowe, które są znacznie prostsze i nie wymagają posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiana jest przez ubezpieczyciela (gwaranta) na wniosek wykonawcy umowy. Jej beneficjentem jest natomiast przedsiębiorstwo lub podmiot zlecający w umowie wykonanie usługi, lub dostarczenie towaru, czyli inwestor.

Kiedy firmy decydują się na gwarancje ubezpieczeniowe?

Podobnie jak poręczenie bankowe, także gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy, jest popularnym sposobem na zabezpieczanie realizacji większych kontraktów, szczególnie tych zawieranych w trybie przetargu. Wpłacenie gotówką wadium lub zabezpieczenia dotyczącego realizacji określonych warunków umowy bardzo często przekracza możliwości finansowe zarówno mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw. W każdej firmie gotówka angażowana jest na bieżącą działalność bądź inwestycje, a więc blokowanie jej na zabezpieczenie kontraktu jest po prostu niekorzystne, albo wręcz niemożliwe. Z tego powodu wiele przedsiębiorstw nie może przystąpić do atrakcyjnych przetargów lub konkursów na dotacje unijne, przy których często wymagana jest wpłata wysokiej kaucji. Jak się więc okazuje, gwarancje ubezpieczeniowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie, ale szczególnie często wykorzystywane są przy zabezpieczaniu umów zawartych w wyniku przetargów, kontraktów na wszelkiego rodzaju roboty budowlane, a także tych dotyczących inwestycji realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy

Główne zalety gwarancji ubezpieczeniowych

Nasi klienci, którzy decydują się na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bardzo chwalą sobie to rozwiązanie, które w wielu przypadkach okazuje się korzystniejsze od gwarancji bankowych. Do najważniejszych zalet usługi należy zaliczyć:

 • potwierdzenie wiarygodności firmy przystępującej do umowy,
 • możliwość przystąpienia do kilku przetargów i konkursów jednocześnie bez konieczności angażowania własnej gotówki (zwiększenie szans na atrakcyjny kontrakt),
 • zachowanie płynności finansowej (brak konieczności zamrażania środków na zabezpieczenie umowy),
 • brak konieczności zaciągania zobowiązań (np. kredytu) na cele związane z wpłatą wymaganej kaucji,
 • znacznie prostsze formalności i mniejsze wymagania niż w przypadku gwarancji bankowych,
 • brak wpływu na zdolność kredytową przedsiębiorstwa.

Dla wielu firm najważniejszy jest aspekt finansowy gwarancji, czyli możliwość uniknięcia angażowania środków własnych na cele związane z zabezpieczeniem wykonania kontraktu. Warto jednak zauważyć, że usługa pomaga firmom osiągnąć przewagę konkurencyjną. Mogą one bowiem inwestować środki własne w swój rozwój, a jednocześnie przystępować do wielu atrakcyjnych konkursów i przetargów.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Najpopularniejszym rodzajem usługi jest gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium, która pozwala przystąpić do przetargu bez konieczności wpłacania gotówki. Jednak gwarancje kontraktowe wykorzystywane w procesie inwestycyjnym mogą dotyczyć różnych przedmiotów ochrony. Najczęściej wyróżnia się więc ich następujące rodzaje:

 • gwarancja ubezpieczeniowa wadium – stanowi ekwiwalent standardowego wkładu pieniężnego, jaki wymagany jest od uczestników przetargu; jest to więc sposób na uniknięcie angażowania środków własnych firmy w procesie przetargowym,
 • gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu – w jej przypadku ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty beneficjentowi określonej kwoty w momencie niewywiązania się z wykonania umowy przez wykonawcę (może tu chodzić np. o niewykonanie zleconej usługi lub zrealizowanie jej w nienależyty sposób, dostarczenie wadliwego towaru itp.),
 • gwarancja zwrotu zaliczki – ten rodzaj gwarancji umożliwia beneficjentowi otrzymanie określonej sumy pieniędzy w sytuacji, gdy wykonawca kontraktu nie tylko nie zrealizuje należycie jego postanowień, ale jednocześnie nie zwróci także pobranej wcześniej zaliczki,
 • gwarancja dotycząca usunięcia wad i usterek – w tym wariancie gwarancja jest uruchamiana na wniosek beneficjenta w sytuacji, w której wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek ujawnionych po zakończeniu inwestycji, do czego jest zobowiązany; taka forma zabezpieczenia często jest połączona z zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, ponieważ wówczas kompleksowo chroni interesy inwestora,
 • gwarancja zapłaty należności celnych – jej beneficjentem jest urząd celny, natomiast zleceniodawcą firma, która prowadzi import towarów zza granicy; stanowi ona zabezpieczenie sytuacji, w której przedsiębiorstwo nie będzie miało środków na pokrycie wymaganych przepisami zobowiązań celnych.

Warto też wiedzieć, że oprócz wymienionych wyżej gwarancji ubezpieczeniowych stosuje się także inne jej rodzaje m.in. handlowe, turystyczne czy też zapłaty wierzytelności np. za roboty budowlane.

Zakres naszych usług

Do skorzystania z naszych usług zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, których interesuje korzystne zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji, w tym również gwarancje zapłaty wadium czy zwrotu zaliczki. Jako doświadczony broker ubezpieczeniowy oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru optymalnego rozwiązania dopasowanego do konkretnych potrzeb naszego Klienta, a także jego możliwości i preferencji finansowych. Korzystając z naszych usług, możesz liczyć nie tylko na rekomendację najlepszej oferty ubezpieczeniowej, ale również nasze kompleksowe wsparcie w procesie udzielenia gwarancji (także w przypadku niestandardowych oczekiwań beneficjenta) oraz w trakcie jej obowiązywania. Nasi eksperci wyjaśnią Ci wszystkie niuanse związane z tą usługą, wynegocjują w Twoim imieniu najlepsze warunki, a także pomogą przebrnąć przez wszystkie skomplikowane formalności związane z podpisaniem dokumentów. W SGC Broker mamy wieloletnie doświadczenie w ustanawianiu różnorakich gwarancji ubezpieczeniowych dla kontraktów krajowych i eksportowych, przetargowych i standardowych. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, która oprócz gwarancji obejmuje również inne ubezpieczenia wykorzystywane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej np. ubezpieczenia pojazdów firmowych, odpowiedzialności cywilnej, majątkowe, transportowe, komunikacyjne, a nawet specjalistyczne oraz dla określonych branż i organizacji. Skontaktuj się z nami, a zapewnimy Ci ochronę ubezpieczeniową skrojoną idealnie do potrzeb Twojej firmy.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych