Ubezpieczenie CARGO – co to jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie CARGO to, innymi słowy, ubezpieczenie mienia w transporcie. Często wykupuje się je nawet wtedy, gdy przewoźnik lub spedytor, któremu się zleca usługę, posiada specjalne OC transportowe. Jak się bowiem okazuje, zakres omawianego ubezpieczenia jest znacznie szerszy i obejmuje różnego rodzaju zdarzenia losowe. Co jeszcze warto wiedzieć o ubezpieczeniu CARGO? Sprawdź.

Ubezpieczenie CARGO – co to jest?

Co to jest ubezpieczenie CARGO? To rodzaj ubezpieczenia transportowanego towaru przed potencjalnymi szkodami, które mogą zdarzyć się podczas jego przewożenia z punktu A do punktu B. Mogą z niego korzystać osoby lub firmy, które zlecają przewóz towarów o większej wartości bądź też same realizują dany transport. Często wykupują tę usługę również właściciele towarów. Ubezpieczenie może dotyczyć zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego.

Co obejmuje ubezpieczenie CARGO?

Polisa ta obejmuje nie tylko transport samochodowy, ale również:

 • transport wodny,
 • transport kolejowy,
 • transport lotniczy.

Co więcej, ochroną można objąć także transport kombinowany, który obejmuje więcej niż jeden rodzaj transportu.

W zakres ubezpieczenia CARGO wchodzą:

 • straty, do których powstania doszło w wyniku załadunku lub rozładunku,

 • uszkodzenia towaru, które są efektem klęsk żywiołowych,

 • uszkodzenia towaru, które powstały podczas kolizji drogowych lub wypadków (gdy winny jest kierowca firmy transportowej),

 • straty, które są związane z kradzieżą towaru.

Co chroni ubezpieczenie CARGO?

Ubezpieczeniu CARGO podlegają towary o różnym stopniu przetworzenia, a więc zarówno wyroby gotowe, jak i surowce czy półprodukty. Warto zaznaczyć, że nie podlegają mu z kolei żywe zwierzęta, dzieła sztuki, jak również dokumenty. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko transport towaru, ale też jego załadunek, przeładunek oraz przejściowe składowanie podczas jego przewozu. Sam okres przewozu zależy od tego, kto go dokonuje:

 • od chwili przyjęcia mienia do wydania wskazanemu odbiorcy – dotyczy transportu towaru przez wynajętą firmę,

 • od zakończenia załadunku (do środka transportu) do rozpoczęcia wyładunku w miejscu docelowym – dotyczy to sytuacji, gdy osoba ubezpieczająca dokonuje przewozu towarów samodzielnie, swoim lub wypożyczonym środkiem transportu.

Ubezpieczenie CARGO – ile kosztuje?

Ile kosztuje ubezpieczenie CARGO? Jego cena zależy od kilku czynników, takich jak:

 • towarzystwo ubezpieczeniowe – przedsiębiorstwa tego typu mają sporą dowolność w kwestii ustalania składek,

 • wartość ładunku – koszt polisy w dużym stopniu zależy od zabezpieczanego ładunku, ponieważ np. ładunek z urządzeniami elektronicznymi jest bardziej narażony na kradzież niż ten ze środkami farmaceutycznymi,

 • pakiet – firmy zwykle oferują ubezpieczenie CARGO w trzech pakietach: podstawowym, rozszerzonym oraz pełnym,

 • rodzaj polisy – zdecydowanie najdroższe są polisy jednostkowe (o typach polis piszemy więcej w podrozdziale „Rodzaje ubezpieczenia CARGO”).

Pakiety w ubezpieczeniu CARGO

Pakiety dotyczące ubezpieczenia CARGO mogą się nieco między sobą różnić (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego) zazwyczaj występują jednak w trzech wyżej wspomnianych wariantach:

 • pakiet podstawowy – najczęściej obejmuje następstwa wydarzeń losowych, takich jak: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, lawina, osuwanie się ziemi, grad, uderzenie pioruna, eksplozja, pożar, deszcz nawalny, eksplozja, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, dewastacja,

 • pakiet rozszerzony – oprócz szkód uwzględnionych w pakiecie podstawowym, obejmuje również straty związane z rozbojem, kradzieżą ładunku ze środkiem transportu, kradzieżą z włamaniem, wypadkiem środka transportu, uderzeniami załadowczymi i wyładowczymi,

 • pakiet pełny – to najbardziej kompleksowy wariant, który obejmuje również inne, możliwe szkody związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem ładunku podczas transportu oraz załadunku i rozładunku, które powstały w wyniku niezależnych od osoby ubezpieczającej zdarzeń.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia CARGO?

W pewnym stopniu ubezpieczenie CARGO pokrywa się z ubezpieczeniem OC przewoźnika. Jednak w tym drugim przypadku, aby uzyskać odszkodowanie, to przewoźnik musi być odpowiedzialny za uszkodzenie lub zniszczenie mienia. Jeżeli więc dojdzie do takiej sytuacji np. w wyniku klęski żywiołowej lub rozboju, pieniądze nie zostaną wypłacone, a w przypadku ubezpieczenia CARGO – tak (oczywiście zależy to od wybranego pakietu).

Kiedy najczęściej klienci decydują się na ubezpieczenie CARGO? Głównie wtedy, gdy:

 • istnieje spore ryzyko uszkodzenia towaru podczas załadunku lub rozładunku (jest ono szczególnie duże w przypadku transportu kombinowanego),

 • zamierzają skorzystać z transportu kombinowanego (bez względu na długość trasy),

 • odpowiedzialność przewoźnika w ramach jego ubezpieczenia OC jest mocno ograniczona,

 • wartość towaru jest wyższa niż suma ubezpieczenia OC przewoźnika,

 • zleca się transport kontenerowy, ponieważ trudno jest wówczas udowodnić przewoźnikowi, że to on jest odpowiedzialny za zniszczenie towaru.

Rodzaje ubezpieczenia CARGO

Istnieją trzy podstawowe rodzaje ubezpieczenia CARGO:

 • polisa jednostkowa – podstawowy wariant ubezpieczenia, warto się na niego zdecydować wtedy, gdy chcesz ubezpieczyć towar tylko na czas jego przewozu i nie opłaca Ci się wybierać polisy na dłuższy okres czasu, a roczna liczba przewożonych ładunków nie jest zbyt duża,

 • polisa otwartego pokrycia – w tym przypadku zakres i stawkę ubezpieczenia ustala się z góry na okres 12 miesięcy, obejmuje ona ochroną jedynie te ładunki, które zostaną zgłoszone przed rozpoczęciem przewozu; najczęściej taka polisa jest wybierana wtedy, gdy transport towarów organizowany jest na tyle często, że nie opłaca się zawierać polis jednostkowych; co więcej wybierana jest ona także wtedy, gdy z jakichś powodów nie wszystkie towary mają być ubezpieczone,

 • polisa obrotowa – w tym przypadku, podobnie jak przy polisie otwartego pokrycia, stawka ustalana jest z góry na 12 miesięcy, jednak nie trzeba zgłaszać każdego przewozu ładunków osobno, ubezpieczenie obejmuje też każdy transport, jaki miał miejsce w czasie obowiązywania polisy; ten rodzaj ubezpieczenia wybiera się w przypadku dużej liczby przewozu towarów i kiedy każdy z nich ma być objęty ochroną.

Ubezpieczenie zboża – co obejmuje i ile kosztuje ubezpieczenie upraw?

Czasem wystarczy chwila, aby efekty Twojej pracy zostały zmarnowane. Dzieje się tak zwykle pod wpływem wydarzeń losowych, a najczęściej –…
Czytaj więcej

Co to jest ubezpieczenie kabotażowe?

Ubezpieczenie kabotażowe to dobrowolna polisa, która może Ci przynieść szereg zróżnicowanych korzyści. Przeznaczona jest ona dla firm i osób, które…
Czytaj więcej
Ubezpieczenie OC członków zarządu

Jaka jest cena ubezpieczenia OC członków zarządu?

Ubezpieczenie OC członków zarządu stanowi realny sposób na zabezpieczenie osób pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze w spółce. Zanim jednak zostanie…
Czytaj więcej
Ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenie D&O – co to jest?

Ubezpieczenie D&O (z angielskiego Directors’ and Officers’ liability insurance) jest produktem ubezpieczeniowym odpowiedzialności cywilnej osób pełniących funkcje zarządcze i nadzorcze.…
Czytaj więcej
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych